Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 84
Limniske 7
Terrestriske 0
Marine 77
Antatt antall uoppdagede arter 8
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder