Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 56
Limniske 3
Terrestriske 0
Marine 53
Antatt antall uoppdagede arter 9
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.