Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 6
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 6
Antatt antall uoppdagede arter 2
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.