Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 27
Limniske 2
Terrestriske 25
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 13
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.