Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v
T14-C-1 kalkfattig og intermediær rabbe
v, s-[KA·e|f]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
s-[UF·d|b]
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v, s+[UF·f|e]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
s-[UF·d|c]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s+[UF·f|e]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v, s-[KA·g|h],s+[UF·f|e]