Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 42
Limniske 1
Terrestriske 41
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 4
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.