Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 124
Limniske 0
Terrestriske 124
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 13
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.