Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 2 833
Limniske 1
Terrestriske 2 832
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 967
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.