Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v
T14-C-1 kalkfattig og intermediær rabbe
v
T14-C-2 kalkrik rabbe
v, s-[KA·f|e]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s-[KA·d|c],s-[UF·d|c]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s-[KA·d|c]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v, t¤[KA·fg]
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v, s+[UF·d|c]
T3-C-12 sterkt kalkrik fjell-lavhei
v