Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T12-C-2 strandenger i øvre geolitoral og supralitoral
v
T21-C-2 kvite og grå dyner
s-[SS∙e|d]
T21-C-3 brune dyner og dynehei