Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 52
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 52
Antatt antall uoppdagede arter 14
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.