Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 117
Limniske 30
Terrestriske 84
Marine 3
Antatt antall uoppdagede arter 190
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.