Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 106
Limniske 13
Terrestriske 63
Marine 30
Antatt antall uoppdagede arter 177
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.