Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 2
Limniske 0
Terrestriske 2
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 1
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.