Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 33
Limniske 11
Terrestriske 1
Marine 21
Antatt antall uoppdagede arter 117
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.