Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 780
Limniske 0
Terrestriske 780
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 970
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.