Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T18-C-2 åpen flomfastmark på silt og leire
s*[S1·h|g]
V4-C-2 sterkt intermediære og litt kalkrike kilder
v[BN-MB]
V8-C-3 saltpåvirket strand- og sumpskogsmark
v, s*[KA∙f|e]
V10-C-2 kalkrik våteng
s-[KA·f|e]
V10-C-3 kildevannspåvirket våteng
v
T30-C-3 kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale
v