Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 40
Limniske 1
Terrestriske 0
Marine 39
Antatt antall uoppdagede arter 5
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.