Art Hyllekjuke Polyporus isabellinus (Fr.) Romell

(synonym)

Art Hyllekjuke Phellinus viticola (Schwein. : Fr.) Donk

Populærnavn
  • Bokmål
    • hyllekjuke
  • Nynorsk
    • hyllekjuke
  • Vitenskapelig navn ID
    • 63882