Tovinger: Leptarthrus vitripennis.

Leptarthrus vitripennis er en middels stor rovflue som blir i underkant av 1 cm lang. Arten er nesten helt svart, men med guloransje felter på beina. Arten finnes på gressmark i tilknytning til løvskog og larvene er trolig knyttet til løvtrær. Som alle andre rovfluer lever denne arten som rovdyr med andre insekter som byttedyr.

Leptarthrus vitripennis (Meigen, 1820)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.