Grønnelvelibelle.

Grønnelvelibelle er en kraftig farget gul, grønn og svart øyenstikker som trives langs brede elver. Arten er ennå ikke funnet i Norge.

Grønnelvelibelle Ophiogomphus cecilia Fourcroy, 1785
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.