Blåbredlibelle.

Blåbredlibelle er en av våre mest karakteristiske øyenstikkere. Hannen har bred, blåpudret bakkropp. Hunnen er oransje til brun. Arten er sjelden, men later til å bli vanligere.

Blåbredlibelle Libellula depressa Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.