Innsjøvannymfe.

Innsjøvannymfe er en stor blåvannymfe som er utbredt og vanlig i det meste av landet.

Innsjøvannymfe Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.