Klypeblåvannymfe.

Klypeblåvannymfe er en liten, blågrønn blåvannymfe med påfallende mørk bakkropp. Hannen har karakteristisk klypeformet analvedheng.

Klypeblåvannymfe Coenagrion armatum (Charpentier, 1840)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.