Starrlibelle.

Starrlibelle er den vanligste storlibellen i Norge. Den er en stor, brun til svart art med en mosaikk av gule til blå flekker.

Starrlibelle Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.