Brunlibelle.
  • Brunlibelle. Creative Commons Attribution Share-alike | Göran Liljeberg

En karakteristisk stor, nøttebrun øyenstikker med påfallende bruntonede vinger.

Brunlibelle Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.