Ærfugl.

Ærfuglen er den største andearten i Norge. Den er vanlig langs hele kysten både sommer og vinter. I Nord-Norge var det tidligere mange egg- og dunvær der man la til rette for at fuglene kunne hekke, og høstet dun fra reirene etter at hekkesesongen var over.

Ærfugl Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Svein-Håkon Lorentsen | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.