Ulv.

Ulv er et stort og effektivt rovdyr, som spiller en avgjørende rolle for dynamikken i økosystemet den er en del av. Selv om ulv er spesialist på å jakte hjortevilt, spiser dyrene i utgangspunktet alt de kommer over; fra smågnagere til åtsler og elg.

Ulv Canis lupus Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Kjetil Bevanger | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.