Svartfotrovflue.

Svartfotrovflue Didysmachus picipes er en mellomstor rovflue som ikke skiller seg spesielt ut fra flere andre norske rovfluer. Den ligner flere andre arter, spesielt arter i Dysmachus-gruppen. Arten lever som rovdyr på andre insekter og byttedyrene består mest sannsynlig av middels store fluer og biller. Svartfotrovflue er varmekjær og trives best i tørre områder med god solinnstråling.

Svartfotrovflue Didysmachus picipes (Meigen, 1820)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.