Rein.

Norge er, ved siden av Russland, eneste land i Europa med opprinnelig, vill fjellrein. Arten er tilpasset et liv i det arktiske høyfjellet – med trugeliknende klover og luktesans som kan lokalisere lav under et 60 cm tykt lag med snø.

Rein Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Kjetil Bevanger | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.