Elg.

En fullvoksen elg kan veie 700-800 kg og bli opptil 30 år, og er sammen med bison og isbjørn Europas største landlevende pattedyr. Det er følgelig ikke rart at ulv og bjørn er elgens eneste naturlige fiender, utenom mennesket.

Elg Alces alces (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Kjetil Bevanger | Erling Johan Solberg | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.