Hjort.

De siste 50 år har utbredelsen av hjort økt kraftig i Norge, og i dag finnes den i de fleste kommuner sør for Saltfjellet i Nordland. I brunstperioden om høsten går kronhjorten rundt med et flere kilo tungt gevir på hodet, og demonstrerer sin styrke med dype brøl.

Hjort Cervus elaphus Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Kjetil Bevanger | Vebjørn Veiberg | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.