Ruklokkemose.
  • Creative Commons Attribution | Kristian Hassel |

Ruklokkemose er en ganske kraftig art man kan treffe på litt nord i landet. Om du er heldig vil du kunne se det rosafargete peristomet på sporehus som akkurat har åpnet seg. Let etter arten på jorddekte klipper i skog eller på kalkrik fjellhei.

Ruklokkemose Encalypta affinis R.Hedw.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.