Hvitkløver.

Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Hvitkløver Trifolium repens L.
Creative Commons Attribution | Bolette Bele | Ann Norderhaug | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.