Krypsoleie.

Krypsoleie er ein låg til middels høgvaksen plante som er vanleg over heile landet opp til snaufjellet. Han veks som heimleg både i skog og sump. Han er òg særs vanleg på fuktig kulturmark, her kanskje med utgangspunkt i tidleg innførsel med jordbruk. Røtene er fulle av stivelse og difor næringsrike, og dei har vore nytta til fôr. I motsetnad til om lag alle andre soleier, er ikkje krypsoleie giftig for dyr på beite.

Krypsoleie Ranunculus repens L.
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.