Hvitkurle.

Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Hvitkurle Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve
Creative Commons Attribution | Bolette Bele | Ann Norderhaug | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.