Hvitkurle.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Reidar Elven

Kvitkurle er den meir sjeldsynte av dei to norske artane i slekta. Arten er funnen over store delar av landet, men går sterkt attende, truleg mest på grunn av endringar i ein av dei naturtypane arten særleg føretrekkjer: typar av tradisjonelt skjøtta kulturmark.

Hvitkurle Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve
Creative Commons Attribution | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.