Bekkeblom.

Soleihov er ein heimleg plante som er vanleg på fuktige stader i det meste av landet. Han set eit sterkt gult preg på mange våte naturtypar på våren. Bekkeblom er eit anna vanleg namn på denne arten. Det finst to noko uklårt skilde underartar i Noreg: stor soleihov er vanleg i låglandet, kanskje særleg på Austlandet og Sørlandet, medan fjellsoleihov er vanleg i store delar av landet og opp i fjellskogen.

Bekkeblom Caltha palustris L.
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.