Tannvepsebie.

Tannvepsebie er en meget sjelden art som kun er funnet på én lokalitet i Norge. Arten er meget nærstående til gullvepsebie Nomada fulvicornis, men flyr senere på sommeren. Tannvepsebie parasitterer på sentflygende sotsandbier Andrena nigrospina, mens gullvepsebie parasitterer på tresandbie Andrena tibialis.

Tannvepsebie Nomada subcornuta (Kirby, 1802)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.