Kongelibelle.

Kongelibelle er en stor og karakteristisk øyenstikker farget i gult og svart. Den forekommer langs hurtigrennende bekker og elver i Sør-Norge.

Kongelibelle Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.