Tundrahumle.

Tundrahumle er vår største humleart og den eneste med helt svart bakstuss. En vakker art med gylne, brunaktige bånd. Arten er sosialparasitt som gjøkhumlene og mangler normalt arbeidere. Den finnes bare i fjellet og kan ikke forveksles med noen annen art.

Tundrahumle Bombus hyperboreus Schönherr, 1809
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.