Svartfuru.

Svartfuru er ei storvaksen furu som dannar skog i dei fleste fjellstroka kring Middelhavet og Svartehavet. I Noreg er arten innført frå byrjinga av 1900-talet til bruk som eit staseleg prydtre.

Svartfuru Pinus nigra J.F.Arnold
Creative Commons Attribution | Heidi Solstad | Multiconsult ASA | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.