Stripegås.
  • Creative Commons Attribution | Tor Olsen

Stripegåsa har sin opprinnelse i Sentral-Asia, men er blitt innført til Europa og hekker sporadisk i Norge. Den kan påtreffes tilfeldig ved vann over hele landet. Arten kjennetegnes av en vertikal hvit stripe på hver side av halsen og to svarte bånd på det hvite hodet. Kjønnene er like i fjærdrakten. Noen få individer overvintrer i Norge, men de fleste tilbringer vinteren lenger sør i Europa. Stripegåsa lever av ulike typer planteføde.

Stripegås Anser indicus (Latham, 1790)
Creative Commons Attribution | Bård Gunnar Stokke | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.