Edelgran.

Den arten som berre heiter edelgran på norsk, kjem frå fjellområda i Mellom- og Sør-Europa. Arten er innført som prydtre og skogbrukstre og er den oftast forvilla av alle norske edelgran-artar.

Edelgran Abies alba Mill.
Creative Commons Attribution | Heidi Solstad | Multiconsult ASA | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.