Skogmarihand.

I noko baserike skogar i Noreg er skogmarihand den mest hyppige orkidéen ein ser. I nokre område er planten så vanleg at ein må trø han ned overalt der ein går i skogen, noko ein ikkje gjerne gjer med orkidéar. Han er òg ofte å sjå i veggrøfter og er nok den orkidéen ein oftast ser frå bil.

Skogmarihand Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii (Druce) Hyl.
Creative Commons Attribution | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.