Lys papirveps.

Lys papirveps Polistes nimpha hører hjemme i Mellom- og Sør-Europa og er bare funnet noen ytterst få ganger i de nordiske landene. De fleste slike funn må betraktes som tilfeldige eller at de er innført med mennesker. Arten er funnet en gang i Norge. Det forventes at lys papirveps vil bli funnet hyppigere i framtida som følge av varmere klima og transport med mennesker. 

Lys papirveps Polistes nimpha (Christ, 1791)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.