Vårfluer: Potamophylax cingulatus.

Potamophylax cingulatus er en middels stor til stor vårflue med bred, mørkt gråbrun framvinge med langsgående gulbrune streker. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i bekker og små elver. Den bygger et portabelt hus av sandkorn med innslag av bark eller andre plantedeler.

Potamophylax cingulatus (Stephens, 1837)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Kart. Utbredelse i Norge.