L1-C-8 Moderat kalkrik og eksponert fast strandkant-innsjøbunn.