Storflekket kongevårflue.

Semblis phalaenoides er den største norske vårfluearten. Framvingen er nesten hvit med store svarte eller svartblå flekker. Arten er funnet på noen få lokaliteter rundt Oslofjorden. Larven lever blant vegetasjonen i elver med sand- og grusbunn. Den bygger et portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform.

Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Kart. Utbredelse i Norge.