Vårfluer: Agrypnia pagetana.

Agrypnia pagetana er en middels stor vårflue med smale, gulbrune framvinger. Arten er funnet på Østlandet og Sørlandet vestover til Rogaland, i Midt-Norge og i Troms og Finnmark. Larven lever blant vannplanter i dammer, sjøer og sakteflytende elver hvor den bygger et portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform.

Agrypnia pagetana Curtis, 1835
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Kart. Utbredelse i Norge.