Vårfluer: Hydropsyche newae.

Hydropsyche newae er en liten til middels stor vårflue med relativt brede, trekantede og gulgrå framvinger. Arten forekommer på Østlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge. Larven lever i raskt rennende elver og bekker, ofte i utløpet fra sjøer. Den bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested.

Hydropsyche newae Kolenati, 1858
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Kart. Utbredelse i Norge.